Professionals in het traceren en oplossen van complexe rioolproblematiek

Subnet Riooltechniek is gespecialiseerd in hoogwaardige technische oplossingen voor complexe rioolproblematieken. Na een melding van particulieren, schadeherstelbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, aannemers of installateurs komt Subnet in actie. De oorzaak kan een veelvoud van factoren zijn. Daarom stellen we ter plaatse een diagnose vast, maken een rapport op en dragen een oplossing aan: die kan eenvoudig zijn of complex, zoals een scheur of breuk. In die laatste gevallen verzorgen we deelreparaties via onze zogeheten partliner-techniek. Als gehele reparatie noodzakelijk is, zetten we onze specialistische inliner-techniek in. Maar ook traditionele pvc-aanleg kan tot de mogelijkheden behoren. Snel, vakkundig en zonder onnodig breekwerk.