Na zorgvuldige aandacht weer zo goed als nieuw

Soms zijn onze geavanceerde technieken van de partliner en inliner slechts ten dele of helemaal niet bruikbaar. Denk dan bijvoorbeeld aan een traditionele gresbuis die is ‘ingestort’. De oplossing in die gevallen is dat we de riolering geheel of gedeeltelijk uitgraven en vervangen door een nieuwe pvc-buis. Dat we ook hierbij kunnen terugvallen op een uitgebreide praktijkervaring hoeft feitelijk geen verder betoog.