McArthurGlen Designer Outlet Roermond
Traceren bestaande rioolstelsel

Voor het plaatsen van de bijna 30 meter hoge kerstboom diende McArthurGlen een solide fundament te bouwen. Daarvoor moest éérst de bestaande riolering exact in kaart worden gebracht. Subnet is hiervoor ingeschakeld en heeft met zijn hightech rijdende camera door het riool gereden. Bovengronds kon deze met een ‘tracer’ tot op de centimeter nauwkeurig worden gevolgd. Zo kon de precieze locatie worden bepaald voor het fundament van de kerstboom. Zonder schade aan het rioolstelsel.