Verzekeraars
Camera-inspectie

Het stelsel van landelijke verzekeraars werkt samen met herstelbedrijven die zijn onderverdeeld in rayons. Subnet maakt hier als rioolspecialist en co-partner deel van uit. De reden hiervoor is dat we met onze kennis en expertise een vertrouwensbasis hebben opgebouwd. Op het gebied van verzekeringen is vertrouwen één van de belangrijkste fundamenten. Zeker als je samen langjarige relaties wilt opbouwen. Daarin zitten Subnet en verzekeraars exact op één lijn.